เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 14 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 46:13-28

บทที่ 46-51 บรรยายถึงพระวจนะของพระเจ้าต่อชนชาติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของยูดาห์ เนื้อหาในบทที่ 46 กล่าวถึงอียิปต์ที่จะพ่ายแพ้ต่อบาบิโลน ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงหนุนน้ำใจประชากรของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ (ข้อ 27-28) สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในยามที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่า มีแต่ปัญหาและความยุ่งยากที่เกินกว่าที่ตัวคุณเองจะแก้ไข หรือรับมือได้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *