เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 15 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 47:1-7

เนื้อหาในบทที่ 47 กล่าวถึงฟิลิสเตีย (ปัจจุบันคือชาวปาเลสไตน์) ที่จะถูกทำลายโดยอียิปต์ -ในสมัยฟาโรห์เนโคในปี 609 ก่อนคริสตกาล  พระเจ้าไม่เป็นเพียงแค่พระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าสำหรับทุกชนชาติ  ความจริงเรื่องนี้ช่วยให้คุณมีความเชื่อ และเติบโตขึ้นกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *