วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน เยเรมีย์ 7:1-15 “คำเทศนาในพระวิหาร”

คำสั่งของพระเจ้าที่มาถึงเยเรมีย์ในบทที่ 7 นี้เป็นสิ่งที่เยเรมีย์ได้กระทำในบทที่ 26 หลังจากที่โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ไม่นาน ในคำเทศนาครั้งนี้ถือได้ว่า ทำลายความเชื่อของชนชาติอิสราเอลอย่างสิ้นเชิงที่ว่า นิเวศของพระเจ้าจะถูกทำลาย เพราะชนชาติอิสราเอลเชื่อว่า นิเวศของพระเจ้าจะไม่ถูกทำลาย และถ้าเราดูในบทที่ 26 จะพบว่า คนที่ได้ยินได้ฟังต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เยเรมีย์สมควรตาย  (ถ้ามีโอกาสอ่านบทที่ 26 จะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้มากขึ้น)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระนิเวศของพระเจ้าต้องถูกทำลาย? (ดูข้อ 3, 5, 6, 9, 13 ประกอบ)
Q2  พระเจ้าให้โอกาสและตักเตือนยูดาห์หลายครั้ง แต่พวกเขาไม่เชื่อฟัง ลองทบทวนดูว่า พระเจ้าให้โอกาสและตักเตือนคุณในเรื่องใดบ้าง อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *