วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เยเรมีย์ 29:1-14 “แผนงาน”

ตอนนี้ยังอยู่ในยุคของเศเดคียาห์  เยเรมีย์เขียนจดหมายไปหนุนใจชนชาติอิสราเอลที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย (รอบแรกในสมัยเยโฮยาคิม) โดยให้ดำเนินชีวิตอย่างสงบ ตั้งรกรากที่นั่น สร้างครอบครัวที่นั่น ส่งเสริมสวัสดิภาพของเมือง และอธิษฐานเผื่อบาบิโลน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาจากพระเจ้า (ข้อ 1-9) หมายเหตุ:เยโคนิยาห์ ในข้อ 2 เป็นอีกชื่อหนึ่งของเยโฮยาคิม

Q1  พระเจ้าสัญญาว่าจะพาชนชาติอิสราเอลกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อไร? (ดูข้อ 10 ประกอบ)
Q2  “เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” (ข้อ 11) หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความเชื่อกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *