วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน เยเรมีย์ 38:14-28 “ล้อมกรุง”

เยเรมีย์บทที่ 37-38 บันทึกการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มของกองทัพบาบิโลน เนื่องจากเศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน (2 พงศ์กษัตริย์ 24:20) ในเหตุการณ์ตอนนี้เศเคดียาห์พยายามขอคำแนะนำจากเยเรมีย์อีกครั้งหนึ่ง โดยหวังใจว่า เยเรมีย์จะเปลี่ยนคำเผยพระวจนะให้ตัวเขาเป็นฝ่ายชนะ แต่เยเรมีย์ก็ยังยืนยันเช่นเดิม แถมยังเผยพระวจนะต่อไปว่าภรรยาและลูกจะถูกจัดการ ตัวของเศเคดียาห์จะถูกจับไปเป็นเชลย และกรุงเยรูซาเล็มจะถูกเผา

Q1  การที่เศเคดียาห์ไม่ยอมให้บอกเรื่องนี้กับพวกเจ้านาย (ข้อ 24) แสดงให้เห็นว่าเศเคดียาห์คิดอย่างไรต่อคำเผยพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางเยเรมีย์? (อย่าลืมว่าเศเคดียาห์เป็นกษัตริย์และกำลังเป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกรบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นเศเคดียาห์ คุณจะตัดสินใจเหมือนหรือแตกต่างจากพระองค์? เพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *