วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เยเรมีย์ 39:1-14 “กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย”

ในที่สุดกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกยึด พระราชวังและบ้านเรือนประชาชนถูกเผา กำแพงเมืองก็ถูกพังลง ประชาชนถูกจับไปเป็นเชลยตามคำเผยพระวจนะที่พระเจ้าเปิดเผยผ่านทางเยเรมีย์เมื่อ 40 ปีที่แล้ว (1:13-16)  ส่วนเยเรมีย์ได้รับการดูแลจากเนบูคัดเนสซาร์

Q1  เนบูคัสเนซาร์จัดการกับเศเดคียาห์อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5-7 ประกอบ)
Q2  จุดจบของเศเดคียาห์เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคุณในการ “เชื่อฟัง” พระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *