เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 16 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 48:1-25

บทที่ 48 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับโมอับ (ปัจจุบันเป็นเขตหนึ่งในประเทศจอร์แดน) เนโบ เคริยาธิอิม เฮชโมน มัคเมน โฮโรนาอิม เป็นเมืองต่างๆของโมอับ เราพบว่า คนโมอับวางใจในทรัพย์สมบัติ (ข้อ 7) แสวงหาความสบาย (ข้อ 11) คิดว่าตัวเองเป็นวีรชน (ข้อ 14) แต่สุดท้ายทุกอย่างที่เขาไว้วางใจก็ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้ สิ่งนี้สอนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *