วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน สดุดี 1:1-3 “ความสุข”

ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

Q1  อ่านสดุดี 1:1-3 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า “ไม่ดำเนิน” “ไม่ยืน” “ไม่นั่ง” หมายความว่าอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า คำสอนข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? คุณจะมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนถ้าทำได้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *