วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน สดุดี 1:4-6 “แกลบ”

คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น
แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป

Q1  อ่านสดุดี 1:4-6 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ “คนอธรรม” และ “แกลบ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ถ้าคุณไม่อยากมีผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนคนอธรรม คุณต้องทำอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *