เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 17 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 48:26-47

คนโมอับมีลักษณะที่เด่นชัดอย่างหนึ่งคือ “ความโอหัง” (การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง) แต่สุดท้ายเราก็พบว่า โมอับก็ล้มลงในที่สุด  มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่หยิ่งผยอง โอหัง และทำให้คุณมองคนอื่นต่ำกว่า อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณ และให้คุณมีความถ่อมใจมากพอที่จะยอมรับผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *