เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 18 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 49:1-22

เนื้อหาในบทที่ 49 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับคนอัมโมน (ปัจจุบันเป็นเขตหนึ่งของประเทศจอร์แดน) และเมืองเอโดม พระคัมภีร์ตอนนี้เปรียบคนเอโดมเสมือนนกอินทรีย์ที่ทำรังอยู่ในที่สูงแสดงว่าพวกเขามีท่าทีอย่างไร? (ดูข้อ 7,16 ประกอบ) ความสามารถและสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดี  แต่เราควรจะใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น มากกว่าตัวเองเพียงฝ่ายเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *