หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
  2. การเสนอรายชื่อกรรมการดำเนินงานทั้งภาคภาษาจีน และไทย ต่อที่ประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2010 เพื่อรับรอง และเข้ามาทำหน้าที่สำหรับปี 2011-2012 รวมถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2011
  3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้
  4. โครงการตาสว่าง ช่วง 4 เดือนสุดท้าย ที่จะช่วยให้พี่น้องได้รู้จักกับบุคคลต่างๆ ที่สำคัญในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาล ถึงวิวรณ์ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกคนที่จะอ่านจนจบ และมีความเข้าใจในเรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์มากขึ้น
  5. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
  6. คณะกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักร สำหรับการรวบรวม และศึกษาข้อมูล เพื่อนำเสนอแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง อาคารในส่วนต่างๆ ที่สึกหรอทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่
  7. งานประกาศสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม โดย อ.นิตยา จัง ซึ่งในครั้งนี้จะจัดเป็นรายการพิเศษในช่วงบ่าย โดยจะเรียนรวีฯ เวลา 10.30 น. และมีการนมัสการภาคภาษาไทยเวลา 13.00 น.
  8. ชีวิตส่วนตัวและการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งในด้านการอภิบาลศิษย์ และสำนักงาน – อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณสุวรรณา คุณอรนุช และคุณอุลัย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณวรชิต และคุณจันทร์ธี ที่เข้ามาร่วมรับใช้ในบทบาทของพ่อบ้านและแม่บ้านดูแลคริสตจักร อธิษฐานเผื่อการเรียนรู้งาน และการปรับตัว
  9. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของผู้อาวุโส และพี่น้องที่ไม่สบาย ไม่สามารถมาร่วมนมัสการได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *