เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 20 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 50:1-16

บทที่ 50-51 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงบาบิโลนว่าจะถูกทำลาย บาบิโลนได้เคยเป็นเหมือนถ้วยทองคำในพระหัตถ์ของพระเจ้า (ข้อ7) หมายถึง การที่พระเจ้าได้อนุญาตให้บาลิโลนได้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่  แต่สุดท้ายอวสานก็มาถึง (ข้อ 13)  ทุกอย่างล้วนมีเวลาแห่งการสิ้นสุด ชีวิตของเราก็เช่นกัน  ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณ คุณพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *