สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010

สูจิบัตร 19 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 19 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวรีรัตน์/คุณณิชา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้าเข้ามานมัสการ ขอให้ลูก ฉันเป็นที่รักยิ่ง
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 14:15-24” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “หมดทั้งชีวิต”
เทศนา
: คำอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ “ลูกา 14:15-24” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เรานมัสการ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *