เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 22 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 51:1-44

พระเจ้าทรงบอกว่า รูปเคารพที่บาบิโลนเคารพนับถือ เป็นสิ่งของที่ไร้ค่า และต้องถูกทำลายในที่สุด  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีรูปเคารพอะไรในชีวิต ที่คุณให้ความสำคัญกับมันมากกว่าพระเจ้าหรือไม่?  (เงิน ชื่อเสียง เกียรติยศ การงาน ความร่ำรวย ความรู้ หรือแม้แต่บุคคล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *