วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 1:26-31 “โอ้อวด”

คนเรามักจะโอ้อวดในความรู้ ความสามารถ ความเก่งกาจ หรือทรัพย์สิ่งของที่มี แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลกำลังหนุนใจผู้ที่เชื่อในเมืองโครินธ์ให้โอ้อวดในสิ่งที่แตกต่างออกไป สิ่งนั้นคือ “การโอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า”

Q1  อะไรคือสาเหตุที่เปาโลหนุนใจให้ผู้ที่เชื่อโอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า? (ดูข้อ 26-28 ประกอบ)
Q2  คุณสามารถโอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณให้กับคนอื่นๆ ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *