วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 12:1-16 “กษัตริย์เรโหโบอัม – ปู่”

กษัตริย์อาสาเป็นบุตรของกษัตริย์อาบียาห์ กับนางมาอาคาห์ และเป็นหลานของกษัตริย์เรโหโบอัมผู้ซึ่งเป็นบุตรของกษัตริย์ซาโลมอน แม้ว่าพระเจ้าจะทรงแบ่งแยกอาณาจักรในสมัยของกษัตริย์เรโหโบอัม แต่ก็ไม่ได้ทำให้พระองค์หันกลับมาติดตามพระเจ้า ในทางตรงกันข้ามพระองค์กลับหันหลังให้กับพระเจ้า และกระทำในสิ่งที่ชั่วร้าย (ข้อ 14)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้กษัตริย์เรโหโบอัมหันหลังให้กับพระเจ้า และผลที่พระองค์ได้รับคืออะไร? (ดูข้อ 1, 8 ประกอบ)
Q2  แม้พระเจ้าจะลงโทษกษัตริย์เรโหโบอัมและอิสราเอล แต่เมื่อพวกเขาถ่อมใจลง พระองค์ก็ยังสำแดงความรักต่อพวกเขา (ข้อ 7, 12) ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในยามที่คุณทำในสิ่งที่ผิด และหลงจากทางของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *