วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 15:1-8 “กษัตริย์อาบียาห์ – พ่อ”

แม้ว่าในหนังสือพงศ์กษัตริย์บันทึกชื่อกษัตริย์ว่า “อาบียัม” ในขณะที่หนังสือพงศาวดารบันทึกว่า “อาบียาห์” แต่ก็เป็นกษัตริย์องค์เดียวกัน และเป็นพ่อของกษัตริย์อาสา เราพบว่า ในสมัยของกษัตริย์อาบียาห์เกิดการสู้รบกับกษัตริย์เยโรโบอัมของอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรทางเหนืออยู่ตลอดรัชกาลของพระองค์ แต่สุดท้ายกษัตริย์อาบียาห์ก็เป็นฝ่ายชนะ และใน 2 พงศาวดาร 13:21 บันทึกว่า อาบียาห์ก็มีอำนาจยิ่งขึ้น และมีมเหสีถึง14 องค์ มีโอรส 22 องค์ และธิดา 16 องค์

Q1  แม้จะดูเหมือนว่ากษัตริย์อาบียาห์ประสบความสำเร็จในด้านการปกครองประเทศ แต่พระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับกษัตริย์อาบียาห์อย่างไรบ้างในด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2  ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณแสวงหาความสำเร็จในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความร่ำรวย ชื่อเสียง เกียรติยศ อำนาจ ครอบครัว จนคุณลืมที่จะแสวงหาความสำเร็จฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *