วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 14:1-8 “กษัตริย์อาสา – เลือกกระทำในสิ่งที่ถูก”

สำนวน “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” อาจจะใช้ไม่ได้กับกษัตริย์อาสา เนื่องจากถึงแม้ว่า คุณปู่ คุณพ่อ คุณแม่ จะหันหลังให้กับพระเจ้า กระทำในสิ่งที่ชั่วร้าย แต่กษัตริย์อาสาเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง กระทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

Q1  กษัตริย์อาสาได้กระทำสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งที่ดีและชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า? (ดูข้อ 3-6 ประกอบ)
Q2  ในสดุดี 14:1-2กล่าวไว้ว่า“1 คนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า” เขาทั้งหลายก็เลวทรามลงกระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี 2 พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้า” คุณจะดำเนินชีวิตให้ฉลาดเหมือนกับกษัตริย์อาสาได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *