วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม สดุดี 121:1-4 “ไม่พลาดไป”

3 พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “ไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป” และ “อารักขา” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คิดถึงเหตุการณ์ที่คุณเกือบจะพลาดไป แต่พระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณได้ทันเวลา อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *