วันพุธที่ 24 กรกฎาคม สดุดี 121:1-4 “อารักขา I”

4 ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “อารักขา” และ “ไม่หลับสนิทหรือนิทรา” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คนยามอาจจะแอบหลับยาม แต่พระเจ้าไม่เคยหลับ คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่รู้ว่า พระเจ้าทรงมองดู และดูแลคุณอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *