วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม สุภาษิต 16:27-33 “ปกครองตนเอง”

“การรู้จักบังคับตน” ก็คือการควบคุมสิ่งที่มีอยู่ให้พอดีๆ ให้เหมาะสมถูกต้อง การรู้จักบังคับตนเปรียบเหมือนกับเบรกของรถยนต์ เมื่อขับรถบนทางด่วน คนขับทุกคนอยากวิ่งเร็วจึงมักจะใช้ความเร็วสูง แต่ถ้าใช้ความเร็วสูงเกินไป ก็คงอันตราย เมื่อเราใช้เส้นทาง บางครั้งเราจำเป็นต้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย บางครั้งกลับรถ และต้องหยุดทันที เมื่อเราเห็นป้ายที่เขียนไว้ว่าหยุด เรามักจะใช้เบรกเพื่อจะลดความเร็ว เมื่อเหยียบเบรก เบรกต้องทำงานอย่างดี และความเร็วต้องอยู่ในการควบคุม ถ้าไม่อย่างนั้น คงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งในชีวิตคริสเตียนต้องอยู่ในการควบคุม เบรกในรถเป็นสิ่งจำเป็นมากฉันใด การรู้จักบังคับตนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากฉันนั้น เราควรบังคับตนในเรื่องอะไรบ้าง จริงๆ แล้ว เราควรควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเรา

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการบังคับตนในด้านต่างๆ อย่างน้อย 5 ด้านด้วยกัน คือ? (ดูข้อ 27, 29, 30, 31, 32 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำข้อพระคัมภีร์ที่สอนว่า “คนที่ปกครองจิตใจของตนเอง ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้” ไปใช้ในการควบคุมตนเองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *