วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 1 ยอห์น 2:12-17 “อย่ารักโลก”

ดูเหมือนว่า สภาพสังคมในปัจจุบันที่เป็นสังคมของวัตถุนิยม ทำให้การรู้จักบังคับตนของคนเรายากมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดการรู้จักบังคับตนเอง จนชีวิตเต็มไปด้วยความเครียด ความวิตกกังวล และขาดความสุข เพราะต้องวิ่งตามโลกอยู่ตลอดเวลา ปัญหาเรื่องการควบคุมตนเองไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น และไม่ได้เป็นปัญหาแค่คนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ในคริสตจักรยุคแรกปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ จนยอห์นต้องเขียนจดหมายไปเตือนสติผู้เชื่อที่เป็นคนหนุ่มสาวและคนที่เป็นพ่อแม่ (ข้อ 13, 14)

Q1  ยอห์นได้บอกถึงผลเสียของการขาดการรู้จักบังคับตน จนหลงรักโลกใบนี้ (แนวความคิด / สิ่งของ) อย่างไร? (ดูข้อ 15, 16 ประกอบ)
Q2  อะไรคือเคล็ดลับที่ยอห์นแนะนำ ที่ทำให้รู้จักบังคับตนเองได้ดีมากขึ้น และคุณจะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดูข้อ 14, 17 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *