วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม กันดารวิถี 20:1-13 “อารมณ์”

อารมณ์ หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้มีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้น อารมณ์มีอิทธิพลมากสำหรับมนุษย์ เพราะอารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติและความขัดแย้ง อื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้ามอารมณ์เป็นเหมือนน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามและน่าอภิรมย์เต็มไปด้วยความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ ดังนั้น การรู้จักบังคับตนเองในเรื่องของอารมณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาอาจจะคาดไม่ถึง เหมือนกับโมเสสที่จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกประชาชนกล่าวหาว่าเป็นความผิดของโมเสสที่พาออกมาในทะเลทรายและไม่มีน้ำจะดื่ม จนโมเสสพูดอย่างมีอารมณ์ว่า “พวกเจ้ามาหาเรื่องเราทำไม”  และโมเสสก็บอกกับพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้ว” (อพยพ 17:1-4)

Q1  หลังจากที่พระเจ้าบอกให้โมเสส “พูดสั่งหินให้หลั่งน้ำออกมา” (ข้อ 8) แต่ดูเหมือนว่า ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวโมเสสทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปคือ? และผลลัพธ์ที่โมเสสได้รับจากการขาดการควบคุมตนเองในเรื่องอารมณ์คืออะไร? (ดูข้อ 11,12 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของโมเสสมาใช้ในการรู้จักควบคุมอารมณ์ของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *