สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง 31 ตุลาคม 2010!!!!

เชิญพบกับ อ.นิตยา จัง เทศนาประกาศ วันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2010 เวลา 13.00 – 15.00 น.
เชิญหยิบใบปลิว ได้ที่โต๊ะต้อนรับวันอาทิตย์ เพื่อไปแจกเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง และิเชิญชวนมางาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *