วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ปฐมกาล 2:18-25 “คู่อุปถัมภ์”

มีคนกล่าวไว้ว่า พระเจ้าไม่ได้สร้างผู้หญิงจากกระดูกหัวแม่เท้า เพื่อจะเป็นทาสรับใช้ของผู้ชาย หรือสร้างผู้หญิงจากกระดูกศีรษะเพื่อจะคอยบงการผู้ชาย แต่สร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงที่อยู่ข้างกายและหัวใจของผู้ชาย เพื่อจะยืนเคียงข้าง และเติมเต็มความรักให้แก่กันและกัน

Q1  คุณคิดว่า คำว่า “คู่อุปถัมภ์” ในข้อ 18 มีความหมายว่าอย่างไร?
Q2  วันนี้เป็นวันแม่ ถ้าคุณเป็นลูกใช้เวลานี้ อธิษฐานเผื่อคุณแม่ของคุณ ถ้าคุณแต่งงานแล้ว อธิษฐานเผื่อคู่อุปถัมภ์ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *