วันอังคารที่ 13 สิงหาคม ลูกา 8:1-3 “สาวกสตรี”

พระเยซูใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการอธิษฐานก่อนที่จะเลือกอัครทูตทั้ง 12 คน ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า พระเยซูทรงให้ความสำคัญกับสาวกผู้ชายมากกว่าสาวกผู้หญิง แต่ในความเป็นจริงพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับสาวกทุกๆ คนโดยไม่แยกว่าเป็นชายหรือหญิง มีสาวกที่เป็นหญิงหลายคนติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิด

Q1  สาวกสตรีที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดมีบทบาทในเรื่องใดบ้าง?
Q2  คุณคิดว่าบทบาทของสตรีเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำพันธกิจของพระเยซูอย่างไร? และคุณจะนำสิ่งนี้มารับใช้พระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *