สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013

สูจิบัตร 11 สิงหาคม 2013

國語部程序表 二○一三年八月是一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 สิงหาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณหยางเอินซิ่น
ผู้นำประชุม : คุณหลี่เจี้ยนหลิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณดาริณี
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณคังเหม่ยหลาน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณเยี่ยเหวยซาน อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
พระเจ้าองค์เดียว พระเจ้าของเรา ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู
ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 31:19”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โลกนี้ของพระบิดา”
อ่านพระวจนะ : “เอเฟซัส 6:1-3”  คุณเฉินเสี่ยวหลิง
เทศนา :  ศาสนาคริสต์ & กตัญญู “เอเฟซัส 6:1-3”  อ.ตู้กวางเย่า
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *