วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 1 ทิโมธี 3:8-13 “มัคนายกหญิง”

เปาโลได้เขียนหนุนใจทิโมธีในการดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส รวมทั้งให้คำแนะนำในหลายๆ เรื่องด้วยกัน เรื่องหนึ่งที่เปาโลแนะนำทิโมธี คือ การแต่งตั้งผู้ปกครองและมัคนายกเพื่อจะรับผิดชอบในการดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งเปาโลก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในคริสตจักรในฐานะมัคนายกไว้อย่างน่าสนใจ

Q1  เปาโลได้พูดถึงผู้หญิงที่จะเข้ามารับตำแหน่งมัคนายกไว้อย่างไรบ้าง?
Q2  คริสตจักรของเรามีมัคนายกหญิงถึง 3 ท่านด้วยกัน คือ เคอเหล่าซือ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อมัคนายกเหล่านี้ในการทำงานดูแลคริสตจักรพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *