วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม ผู้วินิจฉัย 4:4-10 “เดโบราห์”

เดโบราห์นับว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในฐานะของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหลังจากที่อิสราเอลตกอยู่ภายใต้การข่มเหงของศัตรูถึง 20 ปี เนื่องจากอิสราเอลหันหลังให้กับพระเจ้าและประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “เดโบราห์” และ “บาราค”? (ดูข้อ 8, 9 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า วันนี้พระเจ้าจะใช้คุณในบทบาทของเดโบราห์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *