วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 29:1-11 “เฮเซคียาห์”

อาณาจักรยูดาห์ยังอยู่ต่อมาได้กว่าศตวรรษหลังจากที่อาณาจักรอิสราเอลล่มสลาย ในระหว่างนั้นมีกษัตริย์บางองค์ซึ่งดำเนินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า หนึ่งในนั้นก็คือ เฮเซคียาห์ ซึ่งได้จัดให้มีการรื้อฟื้นการนมัสการในพระวิหาร มีการซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า จัดระเบียบปุโรหิตและเลวีใหม่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการถือเทศกาลปัสกาพร้อมกันทั่วทั้งแผ่นดิน ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูใหญ่ มีการทำลายรูปเคารพในที่ต่างๆ ทั่วยูดาห์ (อ่านรายละเอียดได้ในบทที่ 29-31)

Q1  ลองพิจารณาดูถึงคำพูดของเฮเซคียาห์ที่พูดกับคนเลวีเรียกร้องให้เกิดการนมัสการพระเจ้าใหม่ในข้อ 5-11 อะไรคือความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านี้? (ดูข้อ 5, 8, 9, 10 ประกอบ)
Q2  เฮเซคียาห์เรียกร้องคนเลวีว่า อย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้ปรนนิบัติพระองค์ (ข้อ 11) พระเจ้าเรียกคุณให้ปรนนิบัติพระองค์ในเรื่องใด คุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *