วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 1 โครินธ์ 15:12-19 “ความหวัง”

ความสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายเป็นอีกปัญหาหนึ่งในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์  มีบางคนสงสัยไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่เชื่อว่าพระเยซูได้ตายและเป็นขึ้นมาใหม่ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อ แต่ความจริงในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเปาโลและเราทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์

Q1  อะไรจะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซู ถ้าพระองค์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตาย?
Q2  ลองทบทวนดูว่า ทำไมคุณถึงเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *