วันอังคารที่ 3 กันยายน 2 โครินธ์ 4:16-5:10 “เป้าหมาย”

เปาโลมองชีวิตของตัวท่านเหมือนกับภาชนะดิน ราคาถูกไม่เป็นที่น่าสนใจ แถมแตกหักได้ง่ายๆ (2 โครินธ์ 4:7) แต่สิ่งที่ทำให้ท่านยังยืนหยัดทำพันธกิจของพระเจ้า สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตได้ เป็นเพราะท่านมีสิ่งมีค่าในชีวิต นั่นคือ “ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” (2 โครินธ์ 4:14)

Q1   นอกจากข่าวประเสริญเรื่องพระเยซูคริสต์ที่ผลักดันให้เปาโลยืนหยัดเพื่อพระเจ้า เปาโลยังมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ท่านไม่เลิกที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้า สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 4:17-18, 5:10 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์”จะเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *