วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2 ซามูเอล 7:1-29 “พันธสัญญาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อดาวิด”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2–3 รอบเพื่อจะรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ก่อนที่ดาวิดจะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้าที่คุณได้อ่านไป
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *