วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2 ซามูเอล 7:18-19 “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า”

“ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์เป็นผู้ใด พระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาไกลถึงแค่นี้ ข้าแต่พระเจ้าแต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์ และพระองค์ทรงลั่นพระวาจาถึงราชวงศ์ของข้าพระองค์ในอนาคตอันไกลนั้น ข้าแต่พระเจ้าและทั้งนี้ตามวิสัยของมนุษย์”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ตอนที่ดาวิดอธิษฐานถ้อยคำเหล่านี้ออกไป อารมณ์และความรู้สึกของดาวิดที่มีต่อพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?
Q2  สำหรับชีวิตของคุณ พระเจ้าทรงนำคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว นับจากวันที่คุณเชื่อพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *