วันอังคารที่ 10 กันยายน 2 ซามูเอล 7:20-21 “สิ่งใหญ่โต”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์ ที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ทั้งสิ้นเพื่อให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบ ก็เพราะพระสัญญาของพระองค์และตามชอบพระทัยของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “กระทำสิ่งใหญ่โต” “เพื่อให้…ทราบ” “พระสัญญา” และ “ชอบพระทัย” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  อะไรคือ “สิ่งที่ใหญ่โต” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *