วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2 ซามูเอล 7:26 “พระนามของพระเจ้า”

ขอพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญอยู่เป็นนิตย์ว่า ‘พระเจ้าจอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอล’ และราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะดำรงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ดาวิดขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญ เพื่อ 2 สิ่งใด?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า หลายๆ ครั้งที่คุณอธิษฐานกับพระเจ้า คุณขอให้ความสำเร็จที่จะมีมานั้นทำให้ “ตัวคุณ” มีความสุขเป็นหลัก หรือคุณขอเพื่อให้ “พระนามของพระเจ้า” เป็นที่สรรเสริญในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *