วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2 ซามูเอล 7:28 “เป็นความจริง”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดาพระวาทะของพระองค์เป็นความจริง และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งดีนี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ดาวิดได้พูดความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน สิ่งเหล่านั้นคือ?
Q2   ความจริงทั้ง 3 ประการเป็นจริงในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? ใช้เวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาในการใคร่ครวญพระวจนะตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *