วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ลูกา 5:1-11 “คนจับคน”

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ การที่พระเยซูทรงเรียกเปโตร อันดูรว์ (น้องชาย)  ยากอบ และยอห์น (น้องชาย) ให้เป็นสาวกของพระองค์ ติดตามพระองค์ และประกาศข่าวดีของพระเจ้า ในเหตุการณ์ตอนนี้ เปโตรไม่ค่อยจะเต็มใจนักที่จะหย่อนอวนลงจับปลาตามที่พระเยซูบอก (ข้อ 4-5) แต่สุดท้ายเขาก็ทำตามและผลคือ เขาจับปลาได้เป็นจำนวนมาก เมื่อมาถึงฝั่งพวกเขาทั้ง 4 คนก็ละทิ้งสิ่งสารพัดและติดตามพระเยซูคริสต์

Q1  คุณคิดว่า การที่เปโตรเปลี่ยนสรรพนามเรียกพระเยซูจาก “พระอาจารย์” ในข้อ 5 เป็น “พระองค์เจ้าข้า” (องค์พระผู้เป็นเจ้า) ในข้อ 8 ส่งผลอย่างไรในการติดตามพระเยซูเพื่อจะเป็น “ผู้จับคน”?
Q2  “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” คำพูดของพระเยซูประโยคนี้มีส่วนช่วยให้คุณเอาชนะความกลัว หรือความไม่เต็มใจในการประกาศอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *