วันจันทร์ที่ 16 กันยายน ลูกา 19:1-10 “ผู้ที่หลงหาย”

ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเยซูไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดที่เมืองเยรีโคเลยแม้แต่น้อย เพราะในข้อ 1 บอกว่า “กำลังจะทรงผ่านไป” แต่มีบุคคลหนึ่งคนที่สามารถทำให้พระเยซูยอมหยุดและพักค้างคืนอยู่ที่เมืองนี้ บุคคลนั้น คือ ศักเคียส คนที่พระเยซูเรียกว่า “ผู้หลงหาย”

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ศักเคียสยอมยกทรัพย์สมบัติที่มีครึ่งหนึ่งให้กับคนที่ยากจน และถ้าเขาโกงใครมา เขาจะยอมคืนให้ถึง 4 เท่า? (ดูข้อ 5-6, 9-10 ประกอบ)
Q2  มีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เหมือนกับศักเคียสที่หลงหายจากครอบครัวของพระเจ้า มีใครบ้างที่เป็น “ศักเคียส” ในชีวิตของคุณ คุณจะพาคนเหล่านั้นกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *