วันพุธที่ 2 ตุลาคม กันดารวิถี 14:11-19 “สอดแนม 12 คน III”

โมเสสไม่ได้รู้สึกดีใจกับการที่พระเจ้าจะยกดินแดนแห่งพันธสัญญาให้กับตระกูลของเขาแต่เพียงผู้เดียว ในทางตรงกันข้ามโมเสสได้คุกเข่าอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้กับความผิดที่ชนชาติอิสราเอลได้สบประมาทพระเจ้าอย่างรุนแรง

Q1 จากคำอธิษฐานของโมเสส อะไรคือสิ่งที่โมเสสห่วงใยที่สุด? (ดูข้อ 15-19 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำท่าทีในการอธิษฐานของโมเสส มาใช้ในชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *