วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม กันดารวิถี 14:36-45 “สอดแนม 12 คน VI”

โมเสสได้นำสิ่งที่พระเจ้าตรัสมาบอกกับชนชาติอิสราเอล ผลคือ คนสอดแนมทั้ง 10 คนเสียชีวิต ส่วนโยชูวา และคาเลบรอดชีวิต (ข้อ 37-38) ดูเหมือนว่า เรื่องราวน่าจะจบลงตรงนี้ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้น ชนชาติอิสราเอลโศกเศร้ากับสิ่งที่ได้ยิน (ข้อ 39) และไม่สามารถรับได้กับการที่ต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี ทำให้พวกเขาคิดว่า จะเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่เห็นอยู่ตรงหน้า (ข้อ 40)

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้อิสราเอลพ่ายแพ้ เมื่อยกทัพเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา? (ดูข้อ 41-42, 44 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนว่า พระเจ้าอยากให้คุณเชื่อฟังพระองค์ในเรื่องใดบ้าง? และใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *