วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม กันดารวิถี 16:15-35 “ความขัดแย้ง II”

โมเสสนำเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจ้าตัดสิน ด้วยการให้แต่ละคนนำกระถางไฟ มาใส่ไฟและเครื่องหอมบูชานำไปถวายแด่พระเจ้าที่เต็นท์นัดพบ และดูว่าพระเจ้าจะทรงเลือกกระถางไฟของใคร ซึ่งมีผู้สนับสนุนโคราห์ (คนเลวี) ดาธาน และอาบีรัม (ผู้นำ) ถือกระถางไฟมาร่วมถึง 250 กระถางด้วยกัน (ข้อ 17) ซึ่งพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า พระองค์จะจัดการกับชนชาติอิสราเอลทั้งหมด โดยยกเว้นแค่ครอบครัวของโมเสส และอาโรนเท่านั้น (ข้อ 21):-คล้ายกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะจัดการอิสราเอลในกันดารวิถี 14:12

Q1  โมเสสตอบสนองต่อการตัดสินใจของพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 22 ประกอบ)
Q2 คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากคำขอของโมเสสในข้อ 22 และคุณจะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *