วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม สุภาษิต 23:29-35 “การรู้จักบังคับตน & การดื่มเหล้า II”

มีคริสเตียนบางคนอ้างข้อพระคัมภีร์ในเอเฟซัส 5:18 ว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน” โดยตีความว่า ถ้ากินเหล้าแล้วไม่เมา ก็ไม่ผิดพระคัมภีร์!!! ซึ่งเป็นการตีความที่ผิด และเข้าข้างตัวเองอย่างน่าเกลียดที่สุด เพราะพระคัมภีร์ตอนนี้ ตามมาด้วย “แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” ซึ่งเปาโลผู้เขียนพยายามเปรียบเทียบว่า คนเมาถูกควบคุมด้วยเหล้า แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนควรจะถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณ เปาโลไม่ได้สอนว่า “กินเหล้าได้ถ้าไม่เมา” เลยแม้แต่น้อย

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงลักษณะของคนที่กินเหล้า และถูกควบคุมด้วยเหล้าอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 33-35 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับเรื่องเหล้า อธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยคุณจากเรื่องนี้ ถ้าคุณกำลังจะเข้าไปทดลองสิ่งเหล่านี้ อธิษฐานขอพระเจ้าฉุดคุณออกมาจากการทดลอง ถ้ามีพี่น้องหรือคนที่คุณรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ในความผิดบาปเรื่องเหล้า ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *