วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม สุภาษิต 27:1-4 “การรู้จักบังคับตน & ใจริษยา”

มีบทร้อยกรองบทหนึ่งของหลวงวิจิตรวาทการเขียนไว้ว่า

“อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดการรู้จักบังคับตนเอง จนทำให้เรามองเห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนอื่น เป็นเหมือนเสี้ยนหนามที่ตำมือให้ได้รับความเจ็บปวด ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า “ความริษยา”

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการอิจฉาริษยา? (สังเกตคำกิริยา และคำแสดงความรู้สึก ประกอบ)
Q2 ลองคิดทบทวนดูว่า คุณกำลังอิจฉาริษยาใครอยู่บ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *