วันอังคารที่ 29 ตุลาคม อิสยาห์ 6:1-5 “วิบัติ”

“วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว
เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด
และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด
เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือ พระเจ้าจอมโยธา”

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ อิสยาห์ต้องการจะบอกอะไร เมื่อเขาพูดว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือ พระเจ้าจอมโยธา”? (ข้อ 5)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะพูดเหมือนหรือแตกต่าง ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับอิสยาห์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *