วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน กิจการ 19:23-41 “เบื้องหลัง”

เปาโลเดินทางมาประกาศที่เมืองเอเฟซัสในการเดินทางครั้งที่ 2 ผู้คนที่นั้นต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีการต่อต้านจากคนพื้นเมือง เพราะเอเฟซัสเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระอารเทมิส (ข้อ 28, 34-35) และทำกันเป็นธุรกิจ สร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับช่างทำพระอารเทมิส (ข้อ 24) และเรื่องนี้กลายเป็นปัญหา เพราะการประกาศข่าวของเปาโล ทำให้คนกลับใจมาเชื่อพระเยซู คนก็เลิกเชื่อพระอารเทมิส การค้าขายรูปพระอารเทมิสก็น้อยลง (ข้อ 26-27)

Q1  พวกที่นับถือพระอารเทมิสกล่าวหาเปาโล และพวกทางนั้นอย่างไร จึงทำให้เกิดการจลาจลครั้งใหญ่ในเมืองเอเฟซัส? (ดูข้อ 28-29, 32, 34-35 ประกอบ)
Q2  สุดท้ายการจลาจลก็ยุติลง นายอำเภอยกฟ้องข้อกล่าวหาของกลุ่มที่นับถือพระอารเทมิส เพราะไม่มีมูลเหตุเพียงพอ (ข้อ 40) ในทางกลับกัน ถ้ามีคนมาถามคุณว่า เรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องจริงหรือ? คุณมีข้อมูล (ความจริง) เพียงพอที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *