วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน เอเฟซัส 6:1-9 “การดำเนินชีวิตในครอบครัว II”

เปาโลขยายการดำเนินชีวิตในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา มายังบทบาทของลูกกับพ่อแม่ และคนอื่นๆ ที่อยู่ในบ้านด้วย เพราะในบ้านอาจจะมีทาส และทาสคนนั้นกลับใจเชื่อพระเจ้า

Q1  จากประโยค “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลูก – ข้อ 1) “ตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (พ่อและแม่ – ข้อ 4) “เหมือนปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ทาส – ข้อ 7) “นายจงกระทำต่อทาสในทำนองเดียวกัน” (ข้อ 9) ช่วยให้เราเห็นหลักการในการดำเนินชีวิตภายในครอบครัวอย่างไร?
Q2  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ในครอบครัวของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *