วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เอเฟซัส 6:10-24 “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด”

ในตอนท้ายของจดหมายฉบับนี้ เปาโลใช้ภาพการแต่งกายของทหารที่กำลังจะเข้าสู่สงครามมาเปรียบเทียบกับสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ โดยศัตรูของเราคือ “มารซาตาน” พร้อมกับลูกสมุนของมันคือ “เทพ และวิญญาณชั่วต่างๆ” เป้าหมายหลักของมารซาตานคือ ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซู ละทิ้งความเชื่อ หันหลังให้พระเจ้า และกลับไปดำเนินชีวิตในความผิดบาปเหมือนเดิม

Q1  ยุทธภัณฑ์ฝ่ายจิตวิญญาณทั้ง 6 อย่างที่เปาโลแนะนำให้ใช้ในการต่อสู้กับมารซาตานมีอะไรบ้าง? (ดูข้อ 14-17 ประกอบ)
Q2  สิ่งสุดท้ายที่เปาโลเพิ่มเติมนอกเหนือจากยุทธภัณฑ์ทั้งชุด คือ “การอธิษฐาน” (ข้อ 17) และเปาโลเรียกร้องให้อธิษฐานเผื่อตัวของท่านด้วย ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญาณของคุณ เผื่อพี่น้องในคริสตจักรที่คุณรู้ว่า กำลังอยู่ในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ เผื่อผู้นำของคริสตจักร (ครูรวีฯ คณะมัคนายก คณะกรรมการไทย-จีน ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงานคริสตจักร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *