วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:1,8,9 “รัก & เกลียด”

1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
8
มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ
9
คนงานได้กำไรอะไรจากการงานของเขา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำหลัก “รัก “เกลียด” “สงคราม” “สันติ” “กำไร” คำเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณ?
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *